PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 
» Tam Tasdik
» KDV İade Tasdiki
» Yerli İmalat Durum Belgesi Tasdiki
» ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki
» Yatırım İndirimi Tasdiki
» Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları
» TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki
» Özel Amaçlı Diğer Tasdikler
 
 
Mali Danışmanlık Hizmetleri
 
» Kurumsal Vergi Danışmanlığı
» Bireysel Vergi Danışmanlığı
» Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
» Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı
» Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
» Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
» Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
» Revizyon Hizmetleri
» Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
 
 
Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 
» Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması
» Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında İç Kontrol Sistemi Kurulumu
» İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
» Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
» Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
» Yeniden Yapılandırma (Revizyon)
» Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
» Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları
» Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı